Hekko.pl

Kontakt

Załącznik - jeśli jest konieczny.
Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych (klauzula RODO): Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, z uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań.
czytaj całość...

HEKKO.PL


H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu,
Franklina Roosevelta 22,
60-829 Poznań,
NIP: 7822622168
REGON: 364261632
KRS: 0000612359

Obsługa zgłoszeń z formularza

dni powszednie w godz. 8 - 22
soboty w godz. 10 - 18
niedziele w godz. 10 - 18


Obsługa telefoniczna

tel: 58 732 71 94
fax: 58 732 71 96
dni powszednie w godz. 8 - 18

Infolinia dedykowana - dla posiadaczy pakietów hostingowych z dedykowaną infolinią:

tel: 58 732 77 77

Nasza spółka zapewnia hosting dla: rosenthal Nasza spółka zapewnia hosting dla: inwestycje Nasza spółka zapewnia hosting dla: szybko Nasza spółka zapewnia hosting dla: lufthansa Nasza spółka zapewnia hosting dla: superpharm Nasza spółka zapewnia hosting dla: yamaha